Provozní a ubytovací řád

 1. Hotel ubytuje hosta, který se řádně přihlásí k pobytu. Host ihned po svém příchodu předloží na recepci pracovníkovi hotelu platný průkaz totožnosti.
 2. Recepce hotelu otevřena od 9:00 – 21:00, pokud není uvedeno jinak.
 3. Objednal-li si host jednolůžkový pokoj a jeho objednávka mu byla neprodleně potvrzena, účtuje hotel hostovi cenu jen za jednolůžkový pokoj, i když je host ubytován ve více lůžkovém pokoji.
 4. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován. Prodloužení možné do 10:00 v den, kdy měl host plánovaný odjezd.
 5. Za peníze a cenné věci hostů hotel neodpovídá, hotelový trezor není k dispozici.
 6. Ve svém pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem pracovníka recepce hotelu a to v době od 8:00 – 22:00 hodin.
 7. Host užívá pokoj, který si zaplatil. Host odhlásí svůj pobyt nejpozději do 10:00 hodin posledního dne pobytu, v téže době pokoj uvolní. Neučiní-li host do této doby, může mu hotel účtovat pobyt za následující den.
 8. Ubytování hostů je od 14:00 do 21:00 hodin. Host, který požaduje ubytování před 10:00 hodinou, platí ubytování za předcházející noc.
 9. V pokoji a ve společných prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemisťovat zařízení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrického zařízení. Při porušení těchto zásad může být hostovi uložena sankce až do výše 5 000,- nebo do výše způsobené škody.
 10. V hotelu není dovoleno používat hostovi elektrické spotřebiče mimo spotřebičů pro osobní hygienu (holící strojek, vysoušeč vlasů, masážní strojek apod.
 1. Host je povinen před odchodem z pokoje uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, uzamknout pokoj a klíč od pokoje odevzdat na recepci.
 2. Hostům není dovoleno brát na pokoj sportovní nářadí a předměty.
 3. Hotel je nekuřácký. Při porušení pokuta 500,-.
 4. Psi a jiná zvířata mohou být v hotelu ubytována pouze za předpokladu, že majitel prokáže jejich dobrý zdravotní stav. Cena za umístění zvířat je účtovaná dle ceníku.
 5. V době od 22:00 – 7:00 hodin se dodržuje na hotelu noční klid. V období květen-říjen, jsou akce OpenWine vinotéky před hotelem povoleny až do 23:00.
 6. V případě potřeby obsluhy po uzavření recepce, je výjezd obsluhy zpoplatněn částkou 500,-.
 7. Za škody, které host svým jednáním způsobil, zodpovídá do výše opravy či výše pořízení nové věci.
 8. Za ubytování a poskytnutí služeb je povinen host zaplatit před poskytnutím ubytování či služeb, dle platného ceníku.
 9. Ceník přechodného ubytování a vedlejších služeb je k nahlédnutí v recepci hotelu.
 10. Případné stížnosti hostů a jejich případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu na adrese: recepce@besthotelgarni.cz
 11. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že host tato ustanovení poruší má vedení hotelu právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit ještě před uplynutím dohodnuté ubytovací doby.
 12. Výměna lůžkovin probíhá 1x týdně, pokud doba pobytu přesáhne 1. týden. Ručníky se mění maximálně po 2 dnech.